Quran Hadees Kannada Quiz (Part-2)

ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ.

ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕುರಾನ್ ಮತ್ತು ಹದೀಸ್ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನಮ್ಮ YOUTUBE ಚಾನೆಲ್ SUBSCRIBE ಮಾಡಿ. ಹಾಗು ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದವರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ. ಜಝಕ್ಕಲ್ಲಾಹು ಖೈರ್.

The Quran Hadees Kannada Quiz (Part-2)

1. ಅಲ್ಲಾಹನಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದಾರೆಯೇ?

ಇಲ್ಲ.

ಅವನು (ಯಾರಿಗೂ) ಜನ್ಮವನ್ನು ನೀಡಿಲ್ಲ. ಅವನು (ಯಾರದೇ ಸಂತತಿಯಾಗಿ) ಜನಿಸಿದವನೂ ಅಲ್ಲ.

[ಕುರ್ ಆನ್: 112: ಅಲ್-ಇಖ್ಲಾಸ್: 3]

 

2. ಯಾರಿಗಾದರೂ ಗೈಬ್ ವಿಷಯದ ಅರಿವು ಉಂಟು?

ಅಲ್ಲಾಹನ ಹೊರತು ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ

 

3. ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಅಂಬಿಯಾಗಳು ಈ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ?

124,000

 

4. ಪ್ರವಾದಿ [ಸ]ರವರಿಗೆ ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಪತ್ನಿಯರು?

13

 

5. ಕುರಾನ್’ನ ಪ್ರಥಮ ಅಧ್ಯಾಯ ಯಾವುದು?

ಸೂರ ಅಲ್-ಫಾತಿಹಃ

 

6. ಕುರಾನ್’ನ ಕೊನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯ ಯಾವುದು?

ಸೂರ ಅನ್ನಾಸ್ [ಮನುಷ್ಯರು]

 

7. ಕುರಾನ್’ನ ಅತೀ ಚಿಕ್ಕ ಅಧ್ಯಾಯ ಯಾವುದು?

ಸೂರ ಅಲ್-ಕೌಸರ್

 

8. ಕುರಾನ್’ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸೂರ “ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿ ರಹ್ಮಾನಿ ರಹೀಮ್” ಇಲ್ಲದೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ?

ಸೂರ ಅತ್ತೌಭ

 

9. ಕುರಾನ್’ನಲ್ಲಿ ಅತೀ ದೊಡ್ಡ ಸೂರ ಯಾವುದು?

ಸೂರ ಬಕರಃ

 

10. ಕುರಾನ್’ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ನೆಬಿಗಳ ಹೆಸರು ಇದೆ?

25

 

Quran Hadees Kannada Quiz Video:

In the name of Allah the most beneficent the most merciful. Quran Hadees channel is for Islamic knowledge. In sha Allah, we presents you a different stories, reminders, facts and duas in Kannada which lead you to follow the Qur’an and Sunnah. Please like, subscribe, and share our channel and videos with your friends and family.

May Allah accepts all our good deeds and forgive all our sins…. (Aameen).

Shukran and jazakkAllahu khair. Much thanks and Allah bless you all 🙂